... A moje velká prosba

ŠKODA KAŽDÉHO LIDSKÉHO ŽIVOTA, KTERÝ NEBYL ZAZNAMENÁN

Některým se zřejmě bude zdát má následující výzva či prosba poněkud zvláštní, já jsem ale už dlouho absolutně přesvědčen o jejím smyslu.

Chtěl bych se obrátit na všechny osvícence a podivíny z našeho regionu, kteří mají vztah ke kultuře, tradicím a historii: Vemte prosím nahrávací zařízení, diktafon, foťák či videokameru a navštivte prosím zajímavé starší lidi ve svém okolí. Sedněte si s nimi a nechejte je co nejdéle a nejpodrobněji povídat o jejich životě, naslouchejte jim, snažte se být trpěliví, případně je navštivte i vícekrát.

Zaznamenejte jejich povídání, nemusíte ho zatím ani nijak publikovat, nejdůležitější je, že toto povídání zachytíte a uložíte do svého archívu, kde bude pro kohokoliv k dispozici, ať už nyní nebo v budoucnosti.

Každý takový záznam je originální a unikátní, jako je unikátní téměř každý lidský život, každá lidská zkušenost, kterou člověk prožije. Zejména, pokud žijeme ve zcela neopakovatelném historickém období, kdy končí éra dvacátého století, která existencí dvou nelidských diktatur zasáhla do životů takřka každého jedince či rodiny. Už proto je nesmírně důležité, aby tyto zkušenosti, ať už se týkaly velkých politických událostí nebo obyčejného života někde na samotě, nebyly zapomenuty.

Přicházející jednadvacátého století bude zcela jiné. Vždyť už dnes vidíme, jak se všechno kolem nás mění ke stejnosti, země, ulice i lidé jsou si stále podobnější, nastává éra nudné zábavy, kdy se zajímaví lidé se silnými příběhy, neobyčejnými životy a originálním způsobem vystupování vytrácejí...I proto má smysl nahrát ty, kteří žili v jiném století...

Myslím, že dnes už má videokameru, foťák či diktafon každý, pokud by ale bylo třeba, velmi rád tyto věci půjčím. Případně mi můžete kdykoliv zavolat na telefon 602 433 970 nebo poslat mail (radek.bartonicek@mfdnes.cz), rád za vámi přijedu a takového člověka s vámi navštívím.

Moc vám děkuju!!!

RB