DĚNÍ V OBCI (stovky článů o Lhotě a lidech v ní)

Starosta Antonín Jelének na projížďce se svým koněm

Starosta Ostro¾ské Lhoty na projí¾ïce se svým konìm