Chcete získat sportovní grant? (březen)

Nadace Děti -kultura - sport vydala tuto tiskovou zprávu. Myslím si, že by některé z vás mohla zajímat, proto ji otskuji v jejím původním znění, tak jak jsem ji dostal...VÁŽENÍ,

TÍMTO BYCHOM VÁS RÁDI INFORMOVALI O NOVĚ VYHLÁŠENÉM SPORTOVNÍM GRANTU.

JEDNÁ SE O DRUHÝ DVOUMILIONOVÝ GRANT V RÁMCI VYHLÁŠENÉHO GRANTOVÉHO PROJEKTU NADACE DĚTI-KULTURA-SPORT NAD NÍMŽ PŘEVZAL ZÁŠTITU PAN HEJTMAN ZLÍNSKÉHO KRAJE.


Žadatelé z celého Zlínského kraje si o grant mohou požádat formou projektu, jehož formulář naleznete na našich internetových stránkách www.nadacedks.cz.

Zpracovaný projekt je třeba doručit v jednom originále a čtyřech kopiích na adresu nadace nejpozději do 31. března 2006, kdy začne předložené žádosti posuzovat speciálně sestavená grantová komise, v níž zasednou nejen lidé ze správní rady nadace, ale také odborníci na slovo vzatí.

Slavnostní vyhlášení a předávání symbolických šeků je naplánováno na neděli 23. dubna 2006. Grant se poskytuje až do max. výše 70 % rozpočtovaných nákladů a žádost musí předložit ten subjekt (jednotlivec i organizace), který je hlavním realizátorem projektu.


Vážení, jsem přesvědčena, že této možnosti využijete i Vy a že se brzy budeme moci začíst i do žádostí právě od Vás či Vašich blízkých. Nepromarněte tuto možnost, která Vám může alespoň částečně dopomoci realizovat své sny či nezbytné investiční záměry.


Více informací získáte také na telefonním čísle 572 555 326, 572 555 982 nebo prostřednictvím e-mailu nadace@nadacedks.cz, případně na internetové adrese http://www.nadacedks.cz. Kde naleznete i formulář žádosti o grantový příspěvek.


Těšíme se na spolupráci s Vámi.


S pozdravem a přáním hezkých téměř jarních dnů

Michaela Kuřinová
členka správní rady
Nadace Děti -kultura - sport
Kollárova 447
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 555 981 - 2
tel:/fax.: +420 572 555 326
e-mail: kurinova@nadacedks.cz

...Normální je pomáhat...