Co píše ZVUK a MALOVANÝ KRAJ (září 2006)

Velmi rád bych se tady rozepisoval o obou časopisech obsáhle, moc rád bych vás seznámil podrobně s některými texty. Leč nedostává se mi času, proto zatím většinou zůstanu jen u pouhého vyjmenovávání jednotlivých materiálů.
ZVUK (letní číslo 2006)
- Brzy doplnímZVUK (jarní číslo 2006)

- Sloupek Ludvíka Vaculíka s názvem "Na Karla"

- Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem o jeho cestě do USA

- Obsáhlý text o Františku Bartošovi

- O kontaktech mezi Bartošem a T.G. Masarykem

- Deník Jana Květoně, bývalého občana Valašského Meziříčí

- Historický výlet k povstání Štěpána Bočkaje proti Habsburkům

- O Třebětickém pokladu

- Jak se v 19. století stavělo na Maršově u Uherského Brodu

- O kostelu Panny Marie v Kroměříži

- Rozhovor s Janem Rokytou, báječným muzikantem i člověkem

- Doprovodný text k výstavě akademického malíře Jana Jemelky

- text o Adolfu Kašparovi, který mimo jiné ilustroval knihy Bartoše

- Text Pavla Popelky Pomnihody! anebo též Potěškule!

- Text Josefa Holcmana s názvem Zprivatizujme justici

- Ukázka ze studie Františka Bartoše Ze života lidu moravského

- Rozhovor s učitelem, přírodovědcem, cestovatelem, dobroduhem-optimistou Ludvíkem Schmidtem

- O cestě cimbálové muziky Lúčka do Jihoafrické republiky

- O Valašském muzeu v přírodě

- Ohlédnutí za životem Jiřího Demla

- Ohlédnutí za životem Josefa Janouška, hradišťského knihkupce
MALOVANÝ KRAJ (září, říjen 2006)
- Brzy doplnímMALOVANÝ KRAJ (červenec, srpen 2006)

- O životě Františka Úprky

- O muzeu v Blatnici

- Spolkový život města Břeclav

- Poštorná a Charvátská Nová Ves za prusko-rakouské války, pohled do historie

- Mikulovská jednání o mír, pohled do historie

- A ještě historie, o bitvě u Slavkova a životě v tomto období

- Piaristé na Moravě v letech 1631 až 2006

- Povídání Tondy Vrby o Františku Okénkovi

- Životní jubileum Bedřicha Rychlíka

- Náboženské osobnosti jihovýchodní Moravy, biskup Gorazd-zakladatel českého pravosloví

- Text o Vašku Mlýnkovi

- Reportáž z Jízdy králů z Vlčnova od Tondy Vrby

- O životě na Slovácku v minulosti

- O Poštorenském mužském sboru

- Úryvek z knihy Nezapomenutá krása od Jiřího Jilíka

- O Jízdě králů v Hluku

- O prvním ročníku regionální přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží

- Ze vzpomínek Milady Bílkové "Jak to bývauo na veselském jarmarku" od Vlasty Smutné

- O tom, jak sekáži z jižní Moravy chodili pracovat do Rakouska

- O jedné vraždě v Miloticích roku 1886

- O prvních harmonikách v Hluku

- O národních přírodních rezervacích v Dolní Moravě, plus přírodní zajímavosti z této oblasti

- Cyklotrasy, tentokrát vinařská cesta Podluží

- Osobnosti dechové hudby, Františe Kotásek

- O znacích některých měst a vesnic

- O knize Strážnické inspirace

- Kalendář kulturních akcí

- Historie búd ve Vlčnově