Jak vypadaly hody ve Veselí nad Moravou (7. října)

Hody ve Veselí udržuje Radošov

Nezvykle živo bylo v sobotu odpoledne ve Veselí nad Moravou. Jinak ospalé město probudilo k životu hodové Veselí. Průvod krojovaných vyšel tradičně od kulturního domu. Za zpěvu a tance pak prošel okolo autobusového nádraží k radnici v parku Petra Bezruče. Zde chasa převzala z rukou starosty města Martina Bedravy hodové právo. Od radnice všichni zamířili k faře, kde stárci požádali děkana P. Václava Vrbu o požehnání. Ten všem připomněl, že se hody ve Veselí slaví při příležitosti svátku svatých Andělů strážných, jimž předkové zasvětili farní kostel.

„Andělé jsou neviditelné bytosti, ale často se tak označují i lidé. Měli bychom se proto snažit, abychom se andělům podobali třeba tím, že budeme lidem přinášet dobré zprávy, budeme chránit slabší a pomáhat druhým,“ řekl všem přítomným kněz.

Potěšující bylo, že se na krojované letos přišlo podívat velké množství lidí. Svou roli určitě sehrálo nejen krásné slunečné počasí, ale také skutečnost, že se do veselských hodů zapojili i členové folklorního souboru Spinek z nedalekých Vnorov. Ostatně nebýt folklorních nadšenců, hody by už ve Veselí dlouhá desetiletí vůbec nebyly. Vždyť jejich tradici ve městě obnovili počátkem sedmdesátých let manželé Vlasta a Jaroslav Smutní, kteří stáli u zrodu folklorního souboru Radošov. Právě členové Radošova od té doby tradici hodů ve městě udržují.

„Do šedesátých let hody ve městě udržoval folklorní soubor Prespolan. Ten se ale rozpadl. K obnově došlo až ve dvaasedmdesátém roce. Poprvé jsme hody připravili na základě vyprávění stařenky Čechové a Marie Korvasové. V osmdesátých letech se pak hody zhruba šest let nekonaly. Vše hodně záleží na starostovi, jestli tuto akci podpoří nebo ne. Současný starosta Martin Bedrava naštěstí vše podporuje,“ řekl Jaroslav Smutný, který spolu s manželkou Vlastou Radošov vedl sedmnáct let.

„Není tady taková ta klasická chasa ve věku osmnáct, devatenáct let, která hody v okolních dědinách vždy pořádá. Vedle přípravy koláčků, které nepečeme my, ale objednáváme je, musíme samozřejmě nachystat nejen kroje, ale také vystoupení. Letos jsme si na výpomoc pozvali Spinek ze Vnorov i s drobotinou Spinečkem, aby nám pomohli v průvodu i při odpoledním a večerním vystoupení. Přijel s nimi i mužský pěvecký sbor,“ prozradila umělecká vedoucí souboru Veronika Dvorská. Staršími stárky tentokrát byli Vojtěch Bártek a Marie Juřenová. Mladšími stárky se stali Jiří Hudeček a Veronika Vičarová.

Text a foto: Lenka Fojtíková