Petr Slinták: O Malovaném kraji

MALOVANÝ KRAJ

Malovaný kraj je vlastivědný a národopisný časopis, jehož historie je dlouhá již půl století. Regionální periodikum rozšířené především na jihovýchodní Moravě se čtenářům představilo v roce 1946, kdy bylo založeno skupinou slováckých patriotů v čele s Františkem Hřebačkou, jenž je širší veřejnosti coby autor lidových písní a svérázný venkovský buditel znám pod jménem Fanoš Mikulecký. Pro to, abychom si přiblížili předsevzetí, s jakými byl časopis zakládán, lze citovat úryvek z textu, který byl publikován v jeho prvním čísle:

„Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých krúžků, chce zachraňovat mizející hodnoty vzácné lidové kultury. Chce však také výchovným způsobem zasahovat do duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, nebyla jen umělou, prázdnou, vnější okázalostí, nýbrž aby vydechována a živena zdravou duší lidu měla svou mravní obsažnost, ryzost a životnost.“

Z uvedených vět je zřejmé, že původní koncepce časopisu byla z velké míry určována romantickým pohledem zakladatelů na jejich domovinu. Přispěvatelé rekrutující se z řad odborné veřejnosti i obyčejných venkovanů se snažili nejen zachycovat bohatství slovácké lidové kultury, ale také případné čtenáře podněcovat k zachovávání a podpoře venkovských tradic. Byť romantický náboj Malovaného kraje byl během desetiletí kdy vychází (s vynucenou přestávkou v letech 1951-1968) poněkud utlumen ve snaze dodat periodiku serióznější charakter, časopis vyzařuje energii jakéhosi buditelství dodnes. V současné záplavě dravých komerčních plátků však tuto jeho vlastnost považuji za devízu.

Dokonce bych tvrdil, že Malovaný kraj je jakýmsi časopiseckým klenotem - ideálním prostředkem k čtenářské relaxaci, který můžete vzít do rukou bez toho, abyste měli strach, že na vás po náročném dnu opět dýchne svíravá atmosféra dnešní upachtěné doby. Každý, kdo Malovaný kraj otevře, nechť si je jistý, že jej čekají texty pozitivní fluidum vyzařující, a to bez jinde všudypřítomných reklam. Nabídka témat je přitom široká.

V celobarevném časopisu mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen o slovácké lidové kultuře či osobnostech místního folklorního dění, ale také se dozvěděl ledacos o jihomoravské přírodě, architektonických památkách či umělcích majících ke Slovácku nějaký osobnější vztah. Časopis uveřejňuje také básně místních poetů doplněné vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané literárně či vypravěčsky nadanými vesničany. Můžete zde narazit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi, či na články recenzující regionální knižní, hudební a filmovou produkci. Další výhodou Malovaného kraje je, že většina jeho textů nestárne, a proto se k nim můžete vracet i po letech.

Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako obměsíčník. Vydává ho občanské sdružení Malovaný kraj s podporou krajů, některých slováckých mikroregionů, měst a obcí. V případě, že by jste chtěli Malovaný kraj podpořit, nejvhodnější je předplatit si jej na adrese: Dům školství, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav. Možná je i objednávka na e-mailové adrese: malovanykraj@seznam.cz. Cena jednoho čísla je 35Kč a roční předplatné činí 210Kč. Na internetu lze informace o časopisu najít na adrese: www.malovanykraj.cz

(ps)