Starobylá Strážnice se otvírá (25. duben 2007)

Starobylá Strážnice se otevírá !

Strážnice, město známé svým folklorem a kulturou, připravilo pro sezonu 2007 komplexní program pro návštěvníky.

Strážnice, ač počtem obyvatel město nevelké, se pyšní dvěmi památkovými zonami a 33 památkovými objekty. Ty nejvýznamější z nich budou nově označeny informačními cedulemi. Všechny významné památky a krásná zákoutí budou součástí tří nově otevřených návštěvnických okruhů městem, ke kterým bude vydána průvodcovská mapka. Na sezonu se připravuje také zpřístupnění nových památek.

Dne 1. května bude v 16.00 slavnostní otevření Muzea mlynářství v budově zrekonstrovaného Průžkova mlýnu ze 16.století. Mlýn je jednou z nejstarších dochovaných staveb Strážnice, o které se píše již v roce 1543, má historické architektonické prvky: mohutné nosné trámy a dřevěný mlýnský mučící pranýř s letopočtem 1601. Původně vodní mlýn postupně prošel přestavbou zařízení na parní na konci 19. stol. a posléze na elektrický válcový mlýn ve 30. letech 20. stol. Interiér je kompletně vybaven mlýnským zařízením ze 30. let 20. století. Mlýn mlel do roku 1975.

Součástí otevření bude i výstava obrazů výtvarnice Anny Plevové, vstupné 20 Kč. Muzeum bude otevřeno Pa-Ne 10-18 hod, jinak po domluvě s průvodcem na tel: 605 482543

Naproti nově otevřenému mlýnu vám průvodce otevře Památník bratrského školství (J.A.Komenského), který byl zbudován na místě bratrské školy, kterou v roce 1605 zničili Bočkajovci. Do této školy docházel v letech 1604-1605 i J.A. Komenský a jeho přítel Mikuláš Drabík. Spatříte zde odkryté základy stavby, altán s naučnými panely a bystu J.A Komenského od ak. sochaře Hudečka.

Na sezonu město Strážnice plánuje i otevření strážnické Bílé veže. Návštěvníci budou moci pohlédnout na Strážnici jako její obránci v 17.století, kdy Bílá věž plnila strážní funkci proti nájezdům Turků a Tatarů. Věž sloužila jako zvonice u kostela sv. Martina a byla postavená počátkem 17. století. Podle zpráv bývala ještě vyšší a plnila i strážní funkci. V každém patře bude co vidět: rekonstruovaný věžní hodinový stroj, dva stále funkční zvony a posledním patře pod střechou vyhlídku z oken věže z 20 m výšky na Strážnici jak na dlani. O konkrétní době otevření a provozu budeme dále informovat.

Pro sezonu bude také zpřístupněna židovská synagoga a hřbitov se starými náhrobky uprostřed bývalé židovské čtvrti. Nejstarší z náhrobků pochází z roku 1648. Pod domem správce jsou zachovány židovské lázně - mikve. Za druhé světové války byli všichni strážničtí Židé odvlečeni do koncentračních táborů. Dnes je rekonstruovaná synagoga se hřbitovem pod správou brněnské židovské obce. Objekty bude možné navštívit po domluvě s panem Pajerem tel. 518 334 346.

Všechny tyto památky budou součástí tří nově otevřených návštěvnických okruhů městem. Přejeme vám příjemný výlet !Bližší infrormace : www.straznicko.cz, www.straznice.cz
Za organizátory: Mgr. Vít Hrdoušek, TIC Strážnicko, 724162265, straznicko@c-box.cz