Veselský zámek má hezčí okolí (6. říjen)

Město Veselí nad Moravou

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 7. 10. 2006 ve 14:00 hod. bude za účasti zástupců Města Veselí nad Moravou a dalších významných hostů slavnostně otevřena stavba „Přístupová komunikace k zámeckému areálu, TIRC, přístavišti a sportovnímu komplexu na Baťově kanále“, spolufinancovaná programem Evropské unie Phare na podporu turistické infrastruktury.

Zhotovitelem stavby byla, na základě výběrového řízení, společnost Stavby silnic a železnic, a.s., závod Zlín, Louky 330, Zlín. Náklady celé stavby činily 456 tis. EUR, přičemž 75 % nákladů stavby, tj. 342 tis. EUR, bylo uhrazeno z dotace: Národní program Phare 2003 (část II) – Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury. Zbývajících 25 % nákladů, tj. 114 tis. EUR, uhradilo město Veselí nad Moravou. Stavba byla realizována v termínu 12/2005 – 08/2006.

Jednotlivými součástmi stavby jsou:
• chodník a cyklistická stezka v délce cca 230 m, které byly provedeny ze zámkové dlažby
• lávka přes Baťův kanál
• komunikace k zámeckému parku v délce cca 128 m, která byla provedena ze žulové kostky
• parkovací stání u zámeckého parku v počtu 19 ks, které bylo provedeno ze žulové kostky
• komunikace k přístavišti v délce cca 210 m, která byla provedena z asfaltobetonu
• veřejné osvětlení
• dešťová kanalizace

Projekt významně přispěje ke zlepšení životního prostředí (snížení negativních důsledků eroze a splavenin z nestabilizované krajnice) a zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky řádnému stavebně-technickému stavu přístupové komunikace. Chodci již nebudou nuceni použít krajnice silnice I. třídy, aby se dostali do prostoru přístaviště na Baťově kanálu a ke hvězdárně a sportovištím na druhém břehu. Zvýšení bezpečnosti je významné především s ohledem na četný pohyb dětí a mládeže navštěvujících zmíněná zařízení především v letních měsících. Díky oddělení chodců a cyklistů dojde i ke zvýšení plynulosti dopravy a významnému snížení kolizních situací.


Ing. Alena Kneprová
vedoucí odboru Kancelář starosty
Městský úřad Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
pracoviště park Petra Bezruče 697
698 13 Veselí nad Moravou


Veselí nad Moravou 6. 10. 2006