Vyšla nová kniha o Velehradu (10. říjen)

Velehradské poutní místo i okolí přiblíží nová publikace

Nejznámějších moravské poutní místo Velehrad i jeho blízké okolí přiblíží nová kniha, na níž se podílelo 13 autorů. Publikace čtenářům představí především výsledky odborného bádání o přírodě, nejstarších dějinách nebo historii obce od zrušení kláštera do současnosti. Některé kapitoly zachycují i lidovou kulturu, duchovní tradice Velehradu nebo představí umělecko-historické památky a významné osobnosti.

ČTK to dnes sdělila jedna z autorek knihy a pracovnice Slováckého muzea Blanka Rašticová.

Kniha má téměř 290 stran. Texty doplňují více než dvě stovky fotografií, z nichž polovina je barevných. Autoři a jejich spolupracovníci z řad občanů
Velehradu shromáždili při bádání i mnoho unikátních, dosud nepublikovaných historických fotografií, které doplňují kresby a kresebné rekonstrukce.

Publikace dále obsahuje i různé mapy, tabulky a textové přílohy, podávající přehled o počtech obyvatel, nejstarších živnostech nebo spolcích. Nedílnou
součástí knihy je i seznam pramenů, použité a doporučené literatury.

Knihu vydal obecní úřad. Na zpracování textů se kromě Rašticové podíleli například i Miloslav Pojsl z olomoucké Univerzity Palackého nebo ředitel
Státního okresního archivu v Uherském Hradišti Jiří Čoupek.

Obec Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů přibližně sedm kilometrů od Uherského Hradiště. Je významným duchovním centrem, místem častých
církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Na rozloze 2230 hektarů žije téměř 1400 obyvatel. Od středověku je obec spojována s
metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko-správním centrem Velkomoravské říše v 9. století. V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena
osídlení z období neolitu. Nejvýznamnější památkou je komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje.

Michaela Bradová

10. říjen 2006, zdroj: ČTK